کلاس ها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

مربیان

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

سطوح

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

درباره
آکادمی
ما

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است. این حرکت ارزش زیبایی شناختی و نمادین دارد و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی به عنوان رقص شناخته می شود.

سبک ها و کلاس های ما

به خودت ایمان داشته باش
دنیا هم به تو ایمان خواهد آورد

نمایش

رویداد حرفه ای

20 اسفند 1399

باله قوی سیاه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

25 اسفند 1399

رقص هیپ هاپ

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

9 فروردین 1400

باله کودکان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

20 اردیبهشت 1400

جایزه رقص سالسا

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

مشتریان ما چه می گویند؟

نظرات مشتریان